Gastvrije vaarroute door gemeente Leeuwarden

Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken sinds 2015 samen aan het op afstand
bedienbaar maken van diverse bruggen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee zorgen we voor
een gastvrij vaarroutenetwerk. Én maken we de dorpen en de stad aantrekkelijker om via het
water te bezoeken. De komende jaren worden in de provincie 40 bruggen aangepakt om
centraal op afstandsbediening te zetten, waarvan 11 van de gemeente Leeuwarden.

De brugwachter bedient de bruggen dan niet meer op locatie, maar op afstand vanuit de provinciale
bediencentrale voor bruggen, het Swettehûs in Leeuwarden. Daarmee worden ook de pauzes in de
bedieningstijden afgeschaft. Het klompgeld was in de afgelopen jaren al afgeschaft. Een deel van
de 11 bruggen in Leeuwarden wordt al op afstand bediend. Ook deze bruggen moeten geschikt
worden gemaakt voor het centraal op afstand bedienen vanuit het Swettehûs. Naar verwachting
kunnen de eerste bruggen vanaf 2020 vanuit het Swettehûs worden bediend.

Bruggen
De werkzaamheden om de eerste cluster bruggen op afstand te kunnen bedienen wil de gemeente in
delen uitvoeren voorafgaand aan het vaarseizoen van 2020. Als het lukt, voeren we tegelijkertijd
het onderhoud aan de bruggen uit. Zo proberen we de overlast en hinder te minimaliseren.

Het gaat om de volgende bruggen:
Cluster 1: Tutsebrêge, Gallebrêge, Palmabrêge en brug Hoofdstraat Warten
Cluster 2: Greydanusbrêge, Oxenabrids, Pylkwiersterbrêge en Greunsbrug
Cluster 3: van Harinxmabruggen, oost en west
Cluster 4: Slauerhoffbrug

Naast de gemeentelijke bruggen zal Provincie Fryslân ook voorbereidingen treffen om de brug
Rogsloot (Warten) tegelijkertijd met de cluster 1 bruggen aan te sluiten.

Planning en voorbereiding
Naar verwachting beginnen we in het najaar van 2019 met de eerste werkzaamheden voor cluster 1.
De overige clusters volgen daarna. De komende tijd proberen we een goed beeld te krijgen van de
werkzaamheden die nodig zijn. Daarvoor kan het nodig zijn dat er bij de eerste bruggen activiteiten
plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren en inmeten.

Wanneer weet u meer?
Zodra we meer weten over de planning en de werkzaamheden – en we weten wat er voor de
omgeving en het vaarverkeer verandert – informeren en betrekken wij omwonenden en andere
belanghebbenden. Naar verwachting is dat rond aankomende zomer voor Cluster 1.
Informatie

Wilt u meer weten over de plannen, kijk dan op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan. Hier vindt u
actuele informatie.