Ondernemersvereniging Warten

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen van Wartenster ondernemers en bevorderen van leefbaarheid in Warten in het algemeen.
Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en inbrengen van initiatieven zijn daarbij speerpunten.

info en vragen: ovwarten@gmail.com