Warten, Brug tussen natuur en stad

Wolkom yn Warten

Brug tussen natuur en stad

Warten ligt centraal in Friesland op korte afstand van Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek en telt bijna 1000 inwoners. Het dorp ligt in de onmiddellijke nabijheid van een van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden van Friesland, namelijk Nationaal Park De Alde Feanen. Dit is dan ook de reden dat Warten met recht kan worden aangeduid als de brug tussen natuur en stad, jaarlijks passeren ca. 12000 pleziervaartuigen vanuit Leeuwarden het dorp naar dit natuur- en recreatiegebied.

Daarnaast is Warten goed bereikbaar met de auto en bus. Met de bus vanuit Leeuwarden met lijn 22 en buiten diensttijd met een belbus, deze heeft aansluiting op het NS-station.

Door de watersport heeft het dorp een goede naam op het gebied van scheepsbouw, reparatie, winterberging en onderhoud. Tevens zijn in het dorp een aantal verhuurbedrijven van plezierjachten gevestigd. De jachthavencapaciteit in het dorp is ruim 600 aanlegplaatsen waarvan een deel zelfs overdekt. Daarnaast zijn er voldoende aanlegplaatsen voor passanten.

Dorpskrant