Pont Warten

Vaartijden 2019 van de zonnepont “De Oerhaal” tussen Warten en Earnewâld:

De pont vaart dagelijks met ingang van vrijdag 19 april tot en met zondag 29 september vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur.

Tarief:
Één enkele overtocht = € 1,00
knipkaart voor 10x = € 7,50

Groepen kunnen op afspraak buiten de reguliere vaartijden overgezet worden.

Voor meer informatie: 0566 840 220 of 06 307 888 64

Vaarroute Zonnepont De Oerhaal:

Activiteiten

Laatste nieuws