Textielcontainer verplaatst

De textielcontainer is eind juli verplaatst. Van de oude locatie op ‘het Stoomboatshead’ naar de nieuwe locatie op het parkeerterrein van het sportveld.

In de textielcontainer kan textiel zoals kleding, dekbedden en knuffels in een gesloten plastic zak aangeboden worden voor recycling. Omrin leegt de container standaard eenmaal per maand. Wanneer u de container vol aantreft, is er mogelijk nog wel ruimte aan de andere kant van de container. Wanneer de container echt vol is u contact opnemen met Omrin via telefoonnummer: 0900-2100215. De container wordt dan een extra keer geleegd naast de maandelijkse leging.

Het verplaatsen van de textielcontainer past binnen het streven van Dorpsbelangen om het dorp minder rommelig en aantrekkelijker te maken voor recreanten en dorpsbewoners.

Jaarvergadering Dorpsbelangen uitgesteld

In verband met het Corona virus voelen wij ons genoodzaakt maatregelen te treffen met betrekking tot de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Deze staat gepland op dinsdag 17 maart om 20.00 uur. Deze komt tot nader bericht te vervallen. Wanneer de jaarvergadering opnieuw wordt ingepland ontvangt u hiervan bericht via de gebruikelijke kanalen zoals Facebook, Kommune en de website.

Warten yn it Grien

Op zaterdag 14 september werd er bij ‘t Iepen Stee de actie van Operatie Steenbreek in Warten, georganiseerd door groencommissie ‘Doarp yn it Grien’ (ontstaan vanuit Dorpsbelangen Warten) in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden. Hier werd onder zeer goede weeromstandigheden ‘Warten yn it Grien’ gepromoot.

Dorpsbewoners konden een tegel uit hun tuin meenemen en inruilen voor een plant. Men kon kiezen uit een Buddleja blue chip, Geranium Rozanne, Hydrangea Limelight of een Rhododendron ‘Cunningham’s White’. Om zo het ‘vergroenen’ van de tuinen te stimuleren.

Willem Pool en Albert Velde hebben pakketten op maat gezaagd en hout beschikbaar gesteld waarmee de kinderen een insectenhotel konden maken. Ter plaatse kregen zij hierbij hulp van Gerrit Steneker en Jeen Schippers. (alle vier heren bedankt). Tevens kon je van de gemeente informatie krijgen over diverse subsidies die beschikbaar zijn om je huis en tuin te ‘vergroenen’.

Voor iedereen was er een kopje koffie, thee, ranja en een stukje koek. Volgens de groencommissie een geslaagde actie.

Groencommissie ‘Doarp yn it Grien’: Anita Breuker, Riemke Jorna, Froukje Castelein, Tieneke Clevering, Hilda Talsma, Martien Wintermans, Berber Bouwmeester en namens Dorpsbelangen Warten Tini Schippers.