Leechlân op 19 en 20 augustus gestremd door werkzaamheden

Tussen woensdag 19 augustus 07.00 uur en donderdag 20 augustus 17.00 uur is de weg door het Leechlân tussen Grou en Warten gestremd. De stremming is noodzakelijk voor het aanleggen van asfaltplateaus bij de Great Kritewei en de Ald Skroetswei.

Gemotoriseerd verkeer tussen Grou en Warten is dan niet mogelijk. Het fietsverkeer kan door een aantal extra voorzieningen wel door het Leechlân. Ook is het niet mogelijk via Narderbuorren en Greate Kritewei in Wergea in het Leechlân te komen. Tot aan de werkzaamheden (stremmingen) kan bestemmingsverkeer aanrijden.

Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Desnoods rijden hulpdiensten via de kortst mogelijke route om.