Textielcontainer verplaatst

De textielcontainer is eind juli verplaatst. Van de oude locatie op ‘het Stoomboatshead’ naar de nieuwe locatie op het parkeerterrein van het sportveld.

In de textielcontainer kan textiel zoals kleding, dekbedden en knuffels in een gesloten plastic zak aangeboden worden voor recycling. Omrin leegt de container standaard eenmaal per maand. Wanneer u de container vol aantreft, is er mogelijk nog wel ruimte aan de andere kant van de container. Wanneer de container echt vol is u contact opnemen met Omrin via telefoonnummer: 0900-2100215. De container wordt dan een extra keer geleegd naast de maandelijkse leging.

Het verplaatsen van de textielcontainer past binnen het streven van Dorpsbelangen om het dorp minder rommelig en aantrekkelijker te maken voor recreanten en dorpsbewoners.