Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Oud papier

Hele dorp Hele dorp, Warten

Kerstkuier

O.B.S de Finne De Greiden 1, Warten, Friesland, Nederland

Vertrekpunt OBS De Finne

Jeugdavond

De Roekeflecht

In Jeugdsoos de Roekeflecht

Mega Kerstbingo

De Kok & de Walvis

Aansluitend muziek met Bertus Velde

Carbidschieten

Sportveld / Sparta kantine

Op het sportveld met gezellige nazit in Spartakantine

Vuurwerkshow

Sportveld / Sparta kantine

Voor jong en oud

Dia avond

Hervormde Kerk

Georganiseerd door museum Warten

Toneeluitvoering

de Bidler Wergea Kerkbuurt 2, 9005 PB Wergea

Warme huiskamer

De Kok & de Walvis

Voor 50 Plussers. Tevens spelmiddag.

Dart toernooi

ByBoellies

Opgave verplicht. Max. 32 deelnemers.

Breicafé

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Dorpsbijeenkomst Warten

De Kok & de Walvis

Voor alle ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen

Jeu de boules

Jeu de boule baan

Bakker Boekema openingstoernooi, start met koffie.

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen

Bloemetjes actie

Vanaf 16.00 kunnen hanging baskets worden opgehaald , Schoolstraat 4. ( reserveren kan tot 17 april) Vanaf 17.00 komen leden van de jeugdsoos langs de deur met plantjes en potgrond

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen

Country Fair

Greidbuorkerij

Museum en Doarp yn it grien, rondom de boerderij van het museum. Met om 15.00 STOKPAARD RACE - JUMPING WARTEN

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis uitleen van boeken

Plantenwandeling

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Start bij Iepen Stee. De wandeling duurt 1,5 uur

Bibliotheek open

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis uitleen boeken

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Optimist zeilen

Jachthaven ter hoogte brandstofpomp

Voor de jeugd vanaf groep 6. Benzinepomp jachthaven.

Bieb Warten

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen.

Optimistzeilen

Jachthaven ter hoogte brandstofpomp

Voor de jeugd vanaf groep 6. Bij de benzinepomp in de jachthaven.

Bieb Warten

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Gratis boeken lenen.