Bijeenkomsten, activiteiten en evenementen ten tijde van het coronavirus

Het is een rare tijd waarin veel bijeenkomsten, activiteiten en evenementen niet door mogen gaan naar aanleiding van door de rijksoverheid opgelegde maatregelen in verband met het corona virus.

In de agenda van de deze website staan nog aankondigingen van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen.

Mocht u, in verband met de corona maatregelen, twijfelen over de doorgang van een bijeenkomst, activiteit of evenement, neem dan contact op met de organisator hiervan.

Langs deze weg wil ik ook het verzoek doen aan alle verenigingen die een aankondiging hebben opgenomen in de agenda van deze website, om deze bij te werken en daar waar dit van toepassing is de aankondiging te verwijderen.

Verder staat ook in de Kommune nog informatie omtrent bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Omdat de aankondiging van de verlenging van maatregelen en de opdracht tot drukken van de Kommune elkaar hebben gekruist kan het zijn dat hier nog verouderde informatie staat.

Ook hiervoor geldt dat als u, in verband met de corona maatregelen, twijfelt over de doorgang van een bijeenkomst, activiteit of evenement, neem dan contact op met de organisator hiervan.

Vriendelijk bedankt,

Dorpsbelangen