De Kommune november 2018

De Kommune november 2018

Yn dit nûmer û.o.:

– Ledenvergadering IJsclub de Harmonie
– WAS nieuws
– Activiteiten Wartenactief
– Bysûnder ferhaal Museum Warten
– En natuurlijk de puzzel

KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN

Kopij voor de Kommune inleveren op het redactieadres, Ald Hiem 8 in Warten of via e-mail: kommunewarten@hotmail.com