Het ‘pyramide-lint’ Warten – Grou

Fietspad Leechlân 2e fase

Het pyramide-lint Warten-Grou:
Een uniek project dat Warten-Grou op de kaart gaat
zetten met de eerste ‘Dichte Sloot’

Lees in bijgaande nieuwsbrief alles over dit ‘pyramide-lint’

nieuwsbrief