Nieuwe datum opmeten zonnebloemen

Eind mei heeft de commissie ‘Doarp yn it Grien’ zonnebloemzaad uitgedeeld aan de kinderen van de basisschool. Het plan was om op 25 september de zonnebloemen op te meten maar ondertussen zijn de zonnebloemen flink gegroeid! Daarom is er besloten een nieuwe datum voor opmeten zonnebloemen te stellen. Het verzoek is om voor 25 augustus de zonnebloem op te meten en de hoogte door te geven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155. Ook ontvangt de commissie graag een foto van de kweker (het kind) samen met de zonnebloem.

De commissie ‘Doarp yn it Grien’ komt dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. De hoogte wordt dan gecontroleerd voordat bekend wordt gemaakt wie de winnaar is.

Groetnis fan ‘Doarp yn it Grien’

(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)

Zonnebloemactie

Wij, commissie “Doarp yn it Grien”, organiseren een zonnebloemkweekactie voor alle basisschoolkinderen van Warten. Omdat de kinderen inmiddels weer naar school gaan, zal volgende week het zonnebloemzaad op school worden uitgedeeld. Zodat alle kinderen kunnen meedoen aan de actie “Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Warten”.

Update 17/8: Voor 25 augustus kan je de zonnebloem opmeten en de hoogte aan ons doorgeven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155.
Wij komen dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. 
 
Groeten “Doarp yn it Grien”
(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)
Foto gemaakt door: Hilbrand Breuker