Zonnebloemactie

Wij, commissie “Doarp yn it Grien”, organiseren een zonnebloemkweekactie voor alle basisschoolkinderen van Warten. Omdat de kinderen inmiddels weer naar school gaan, zal volgende week het zonnebloemzaad op school worden uitgedeeld. Zodat alle kinderen kunnen meedoen aan de actie “Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Warten”.

Update 17/8: Voor 25 augustus kan je de zonnebloem opmeten en de hoogte aan ons doorgeven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155.
Wij komen dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. 
 
Groeten “Doarp yn it Grien”
(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)
Foto gemaakt door: Hilbrand Breuker