Nieuwe datum opmeten zonnebloemen

Eind mei heeft de commissie ‘Doarp yn it Grien’ zonnebloemzaad uitgedeeld aan de kinderen van de basisschool. Het plan was om op 25 september de zonnebloemen op te meten maar ondertussen zijn de zonnebloemen flink gegroeid! Daarom is er besloten een nieuwe datum voor opmeten zonnebloemen te stellen. Het verzoek is om voor 25 augustus de zonnebloem op te meten en de hoogte door te geven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155. Ook ontvangt de commissie graag een foto van de kweker (het kind) samen met de zonnebloem.

De commissie ‘Doarp yn it Grien’ komt dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. De hoogte wordt dan gecontroleerd voordat bekend wordt gemaakt wie de winnaar is.

Groetnis fan ‘Doarp yn it Grien’

(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)

Textielcontainer verplaatst

De textielcontainer is eind juli verplaatst. Van de oude locatie op ‘het Stoomboatshead’ naar de nieuwe locatie op het parkeerterrein van het sportveld.

In de textielcontainer kan textiel zoals kleding, dekbedden en knuffels in een gesloten plastic zak aangeboden worden voor recycling. Omrin leegt de container standaard eenmaal per maand. Wanneer u de container vol aantreft, is er mogelijk nog wel ruimte aan de andere kant van de container. Wanneer de container echt vol is u contact opnemen met Omrin via telefoonnummer: 0900-2100215. De container wordt dan een extra keer geleegd naast de maandelijkse leging.

Het verplaatsen van de textielcontainer past binnen het streven van Dorpsbelangen om het dorp minder rommelig en aantrekkelijker te maken voor recreanten en dorpsbewoners.

Werkzaamheden fietspad Leechlân vertraagd

De werkzaamheden aan het fietspad in het Leechlân zijn vertraagd.

De Gemeente Leeuwarden is eind 2019 gestart met de realisatie van een fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten. Aannemer Jansma Drachten BV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het fietspad met onder andere het aanbrengen van zand en het bouwen van een houten fietsbrug over de Meanewei (Foudering). Toen werd ervan uitgegaan dat het fietspad nog voor de zomervakantie klaar zou zijn.

In de meest recente nieuwsbrief geeft de Gemeente Leeuwarden aan dat als gevolg van het coronavirus diverse materialen niet op tijd konden worden geleverd. Hierdoor moesten enkele onderdelen door de aannemer worden geproduceerd en waren enkele technische aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd en loopt de oplevering van het fietspad vier weken uit. In de derde week van de bouwvakvakantie start Jansma Drachten BV de werkzaamheden weer op.

De verwachting is nu dat het fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten eind augustus klaar is.

 

 

 

Zonnebloemactie

Wij, commissie “Doarp yn it Grien”, organiseren een zonnebloemkweekactie voor alle basisschoolkinderen van Warten. Omdat de kinderen inmiddels weer naar school gaan, zal volgende week het zonnebloemzaad op school worden uitgedeeld. Zodat alle kinderen kunnen meedoen aan de actie “Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Warten”.

Update 17/8: Voor 25 augustus kan je de zonnebloem opmeten en de hoogte aan ons doorgeven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155.
Wij komen dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. 
 
Groeten “Doarp yn it Grien”
(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)
Foto gemaakt door: Hilbrand Breuker

Burgemeester Buma in Warten

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden deed een ronde door Warten. In een speciaal legervoertuig werd de burgemeester door het dorp gevaren. Op de boot waren verschillende vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen van Warten aanwezig. Burgemeester Buma was aangenaam verrast door deze rondtocht.

Bloembakken sieren brug Warten

Bloembakken sieren brug Warten

Doarpsbelangen Warten heeft afgelopen week bloembakken opgehangen in Warten. Hiermee krijgt het dorp een vrolijker aangezicht. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de pleziervaart. De bloembakken hangen niet alleen aan de brug, ook de lantaarnpaal heeft een mooie ronde bloembak.

Foto: Eduard Rekker

 

Column: De Erfenis

Wonen in Warten

Alweer 2,5 jaar wonen mijn vriendin Suzanne en ik (Eduard) in Warten. In het huis dat hier nog altijd bekend staat als dat van Theun en Liesbeth. Er zullen wel wat jaren overheen gaan voordat ‘t het huis van Eduard, Suzanne en (sinds vorig jaar maart) Philip wordt.

Aan de binnenkant zal waarschijnlijk niemand het meer herkennen. We hebben hier flink huis gehouden en zijn inmiddels ook toegekomen aan de tuin. Een heerlijke tuin, met een mooie erfenis. Want ieder jaar strijken hier dezelfde gasten neer.

Huiszwaluwen

Tijdens de droge zomer van 2018 vielen die gevederde gasten ons het meest op. Onder de dakgoten was veel activiteit. Een komen en gaan van huiszwaluwen. We kwamen er pas echt mee in aanraking, toen een paar van de jonge zwaluwen uit de nesten vielen. De nesten, gemaakt van klei en zand, waren kurkdroog. Een poes liep al verlekkerd door de tuin.

Voor sommige mensen staat de huiszwaluw voor overlast. Ze bouwen hun nesten onder je dakgoot, daaronder wordt het vaak vies. Ook deze beestjes moeten natuurlijk hun uitwerpselen kwijt. Met zogenaamde mestplankjes, kun je dit tegengaan. Bij het huis tegenover de kerk, kun je dit goed zien.

Natuur

De bedoeling van een erfenis is (vooral wat natuur betreft) dat je er zorgzaam mee omgaat. Dat zag ook mijn schoonmoeder, die me voor mijn verjaardag deze nestkasten (tsja, kun je ze zo noemen?) cadeau gaf. Heel erg attent, ook omdat de huiszwaluw op de rode lijst van Nederlandse broedvogels staat.

Inmiddels maken de zwaluwen er dankbaar gebruik van. Eigenlijk hebben we zelfs te weinig nesten, want sommige zwaluwen bouwen alweer nesten tegen de muur. Het is fijn om de natuur op deze manier een handje te helpen. Zo heb ik laatst bij Warten Actief, tijdens Koningsdag, zelf een vogelhokje getimmerd. Dat hangt inmiddels ook.

Hij hangt aan de schutting, die hier niet meer te zien is.
Bijen

Het volgende project komt vanzelf al op gang: de bijen. Die hebben in onze tuin (nog mede dankzij Liesbeth) ook een prachtig plekje. Bedoeling is dat er in Warten nog meer plek voor de bij komt, met het project ‘Warten yn it grien’. Prachtig om op zo’n mooie plek te mogen wonen.

Prachtige solitaire bij, in onze tuin.

Pontje schippers aan het oefenen voor start vaarseizoen.

Op zaterdagmiddag 13 april hebben de nieuwe pontje schippers geoefend met varen. We mogen dit jaar weer veel nieuwe schippers verwelkomen. Met een flinke hagelbui, veel wind en regen hebben alle nieuwe schippers geoefend om goed aan te leren leggen en met het varen over het kanaal. Ook kregen ze instructie over het gebruik van de praatpaal en het opstarten en afsluiten van de dag. Aanstaande vrijdag 19 april start het 15e pontje seizoen voor de Oerhaal. Met een 40-tal schippers en een aantal kaartje knippers hopen we de fietsers weer veilig over te zetten.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Kommune juni 2018

De Kommune juni 2018

Yn dit nûmer û.o.:

– De Kruiswaters puzzeltocht
– Is iemand de weg kwijtgeraakt?
– Spelersoproep eenakters 2019
– Wartenster Wetter Wille 15 en 16 september
– Musical groep 7/8 van de Finne in De Bidler

Klik hjir om de Kommune te iepenjen

Kopij voor de Kommune inleveren op het redactieadres, Ald Hiem 8 in Warten of via e-mail: kommunewarten@hotmail.com