Verloop werkzaamheden fietspad Leechlân

De aanleg van het fietspad in het Leechlân van de Greate Kritewei naar Warten begint aan de volgende fase. In een nieuwsbrief brengt Gemeente Leeuwarden ons op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

Tijdens de vorige fase is begonnen met de voorbereiding van de aanleg van het fietspad van de Greate Kritewei naar Warten. Hierin is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het fietspad op de flora en fauna. Daarna is er zand op het toekomstig tracé van het fietspad gelegd. Dit zand wordt overhoogte genoemd en is noodzakelijk voor het inklinken van de bodem. Na het zakken van de bodem is het zand verwijderd. Hierna is gestart met het aanleggen van het fietspad en een watergang bijbehordende dammen. Ook worden de bermen afgewerkt en wordt er een houten fietsbrug gebouwd over de Meanewei.

Als alles meezit is het fietspad van Warten naar Grou nog voor de zomervakantie klaar. In totaal hebben de werkzaamheden voor het stuk van de Greate Kritewei naar Warten dan vijf maanden geduurd.