Leechlân op 19 en 20 augustus gestremd door werkzaamheden

Tussen woensdag 19 augustus 07.00 uur en donderdag 20 augustus 17.00 uur is de weg door het Leechlân tussen Grou en Warten gestremd. De stremming is noodzakelijk voor het aanleggen van asfaltplateaus bij de Great Kritewei en de Ald Skroetswei.

Gemotoriseerd verkeer tussen Grou en Warten is dan niet mogelijk. Het fietsverkeer kan door een aantal extra voorzieningen wel door het Leechlân. Ook is het niet mogelijk via Narderbuorren en Greate Kritewei in Wergea in het Leechlân te komen. Tot aan de werkzaamheden (stremmingen) kan bestemmingsverkeer aanrijden.

Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Desnoods rijden hulpdiensten via de kortst mogelijke route om.

Werkzaamheden fietspad Leechlân vertraagd

De werkzaamheden aan het fietspad in het Leechlân zijn vertraagd.

De Gemeente Leeuwarden is eind 2019 gestart met de realisatie van een fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten. Aannemer Jansma Drachten BV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het fietspad met onder andere het aanbrengen van zand en het bouwen van een houten fietsbrug over de Meanewei (Foudering). Toen werd ervan uitgegaan dat het fietspad nog voor de zomervakantie klaar zou zijn.

In de meest recente nieuwsbrief geeft de Gemeente Leeuwarden aan dat als gevolg van het coronavirus diverse materialen niet op tijd konden worden geleverd. Hierdoor moesten enkele onderdelen door de aannemer worden geproduceerd en waren enkele technische aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd en loopt de oplevering van het fietspad vier weken uit. In de derde week van de bouwvakvakantie start Jansma Drachten BV de werkzaamheden weer op.

De verwachting is nu dat het fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten eind augustus klaar is.

 

 

 

Verloop werkzaamheden fietspad Leechlân

De aanleg van het fietspad in het Leechlân van de Greate Kritewei naar Warten begint aan de volgende fase. In een nieuwsbrief brengt Gemeente Leeuwarden ons op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

Tijdens de vorige fase is begonnen met de voorbereiding van de aanleg van het fietspad van de Greate Kritewei naar Warten. Hierin is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het fietspad op de flora en fauna. Daarna is er zand op het toekomstig tracé van het fietspad gelegd. Dit zand wordt overhoogte genoemd en is noodzakelijk voor het inklinken van de bodem. Na het zakken van de bodem is het zand verwijderd. Hierna is gestart met het aanleggen van het fietspad en een watergang bijbehordende dammen. Ook worden de bermen afgewerkt en wordt er een houten fietsbrug gebouwd over de Meanewei.

Als alles meezit is het fietspad van Warten naar Grou nog voor de zomervakantie klaar. In totaal hebben de werkzaamheden voor het stuk van de Greate Kritewei naar Warten dan vijf maanden geduurd.

 

 

 

 

 

 

2e fase fietspad Leechlân

Tussen Grou en Warten wordt de 2e fase van het fietspad aangelegd. Het fietspad wordt in twee delen gerealiseerd. Het 1e deel, tussen Grou en de Greate Kritewei is in 2016 geopend.

Nu is begonnen met de voorbereiding van de 2e fase: het deel tussen de Greate Kritewei en Warten. Aanleiding voor de aanleg van het fietspad is de onveilige situatie op de drukke weg voor fietsers. Met de komst van de 2e fase kunnen fietsers straks veilig tussen de dorpen Grou en Warten reizen.

In deze nieuwsbrief informeert de gemeente u over de stand van zaken: https://www.leeuwarden.nl/nl/projecten-wij-werken-aan