Theatrale opening Vier De Alde Feanen

In Nationaal Park De Alde Feanen wordt in het weekend van 25 en 26 mei meegedaan aan het internationale natuurfestival Fête de la Nature. Op donderdag 23 mei wordt bij het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld de aftrap gegeven voor dit festival. Er is gekozen voor een theatrale opening, waarbij tevens ruimte is om te netwerken.

,,We zien deze opening als een moment waarbij we de samenwerkingen die er zijn in Nationaal Park De Alde Feanen te bekrachtigen”, vertelt John Haitsma, secretaris van het Nationaal Park. ,,Met z’n allen zijn we bezig om het gebied te ontwikkelen, er samen een sterk merk van te maken. Dat doen we op bestuurlijk niveau, maar ook met initiatieven van onderop. Tijdens deze opening willen we deze unieke samenwerking extra kracht meegeven.”

Sytze en Maaike

Vanaf 17.00 uur is een ieder die zich verbonden voelt met Nationaal Park De Alde Feanen (donateur, bewoner, partner, ondernemer etc.) uitgenodigd om deze bijzondere opening mee te maken. Theatermakers van Van Ravesteijn Theater & Events nemen de bezoekers mee naar de tijd van het kluizenaarsechtpaar Sytze en Maaike. Rond 1920 was dit bijzondere stel een ware publiekstrekker in De Alde Feanen. Naast het theaterspektakel verzorgen kinderen van basisscholen uit Oudega en Warten een bijzondere multimediale presentatie.

Voor het openingsprogramma op donderdag 23 mei is in verband met catering aanmelding noodzakelijk. Dat kan via de website van Nationaal Park De Alde Feanen.

Netwerken

Aansluitend aan de opening vindt om 19.00 uur de foldermarkt plaats. Tijdens dit netwerkmoment wisselen toeristische en recreatieve ondernemers uit de regio folders met elkaar uit. Zo kunnen zij hun gasten goed van informatie voorzien tijdens het zomerseizoen.

Hele weekend gratis activiteiten

Gedurende Vier de Alde Feanen zijn er overal in het natuurgebied gratis activiteiten te doen. Zo is het onder andere mogelijk om een GPS-sloepentocht te doen, kun je meedoen aan een yogales in de natuur of deelnemen aan een kruidenwandeling. Ook is er in Museum Warten de tentoonstelling ‘De skelk fan Maaike’ te zien en kan men op verschillende plaatsen gaan nachtvaren. Het gehele programma is te vinden in de programmakrant, die op veel plaatsen in de regio huis-aan-huis verspreid wordt en welke bij de deelnemende ondernemers is op te halen.

Foto: Marcel van Kammen