Jeugdsoos de Roekeflecht

“De Roekeflecht’’ is de naam van het jeugdhonk van Warten. De Roekeflecht bestaat uit twee delen, te weten de jeugdsoos en de knutselclub.

De jeugdsoos, een gemeenschapsruimte voor de oudere jeugd is gevestigd in 1 van de ruimtes van ‘It Iepen Stee’.
De jeugdsoos is vrij toegankelijk (vanaf jeugd 1e klas) en is geopend op vrijdag- en zaterdagavond van 20.30 uur tot 01.00 uur (tenzij anders aangegeven).
In de jeugdsoos is tijdens openingstijden altijd toezicht aanwezig in de vorm van een vrijwilliger met een iva-certificaat.

Eens in de maand is er voor de jeugd van groep 7/8 een feestavond.
Deze avond vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand en de jeugdsoos is dan speciaal van 20.00u-22.00u voor hen geopend. Voor de jeugd vanaf de 1e klas is de jeugdsoos dan gesloten.
De knutselclub is voor de jongere jeugd (vanaf groep 3). Op de vroege vrijdagavond worden diverse activiteiten georganiseerd, variërend van kleien, timmeren en schilderen tot ‘disco’. De activiteiten beginnen in oktober, stoppen in april en worden georganiseerd door meerdere vrijwilligers. De knutselactiviteiten zijn op vrijdagavond in de consistorie van de Hervormde Kerk.

Het bestuur van “De Roekeflecht” bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Mieke Hartstra
Secretaris: Neeltje Kalsbeek
Penningmeester: Boudina de Vries

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met ons via:

email: deroekeflecht@hotmail.com

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Wij zijn te vinden via Facebook en Twitter:

 https://nl-nl.facebook.com/pages/Jeugdsoos-De-Roekeflecht/280514421970253

 https://twitter.com/DeRoekeflecht