Volleybalvereniging M.E.P.

Wij zijn een kleine vereniging en volleyballen op recreatieniveau.

Onze trainingsavond is op maandagavond in de gymzaal.
Jeugd/volwassenen        van 19.30-20.30 uur
Senioren                         van 20.30-21.30 uur

Contributie jeugdleden tot 18 jaar:      € 5,- per maand
Contributie senioren :                           € 7,50 per maand

Voor verder inlichtingen kun je je melden bij:
Jan Kootstra, voorzitter          Riemke Jorna, secretaris
Earnewarre 15                        Oer de Barten7
9263 TB Garyp                       9003 MZ Warten
Tel. 06-54300175                   Tel. 06-36550767