Wartenster Wetter Wille

Wartenster Wetter Wille is een evenement dat is ontstaan in 2007 en wordt georganiseerd met de doelstelling om Warten te presenteren als een fantastisch dorp op het gebied van wonen, werken en recreëren in de breedste zin van het woord. Inmiddels is het uitgegroeid tot een tweejaarlijks evenement met een stijgend bezoekersaantal. De laatste editie in 2018 had ca. 10.000 bezoekers, hiermee hebben we een breed bereik in de regio.

Het thema van 2023 is “Brêge troch de tiid” waarbij speciale aandacht is voor het enthousiasmeren van jeugd en het ontwikkelen van talent voor met name de Maritieme sector. De culturele component bestaat uit verschillende theatervormen variërend van straattheater tot volwaardige theaterproducties waarin een grote inbreng is vanuit de jeugd.

Met veel enthousiasme zetten bestuur en dorp zich in om het weekend te laten slagen. Dit blijkt uit het enorme aantal vrijwilligers uit verenigingen, kerken, scholen, het museum en vrijwilligers op persoonlijke titel die zich telkens weer belangeloos inzetten.

Het evenement past goed bij Warten door haar band met het water. Deze band is ontstaan door een rijke historie aan vissers, schippers en scheepswerven. Of, zoals een bezoeker het eens samenvatte: “Wartensters leven vanvoor en met het water”.

Na een aantal jaren waarin het niet mogelijk was om Wartenster Wetter Wille te organiseren staan we nu weer vol energie klaar om er een geslaagd evenement van te maken.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit projectplan en zien u graag op Wartenster Wetter Wille 16 en 17 september 2023.

Namens het bestuur Catharinus van Balen (voorzitter)