werkzaamheden brug Rogsloot

Er is gestart met de werkzaamheden aan de provinciale brug Rogsloot.  De voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering aan deze brug zijn deze week getroffen. De keet van de aannemer is geplaatst en kabels en leidingen zijn opgezocht. De werkzaamheden gaan volgende week verder.

Deze werkzaamheden betreffen de aanpassingen aan de Rogslootbrug, die sowieso nodig zijn, om de inrichting van o.a. camera’s en slagbomen te laten voldoen aan de huidige kaders m.b.t. veilige afstandsbediening. Deze aanpassingen staan daarmee los van de bredere inpassing van afstandsbediening van beide bruggen in het dorp, en de gemeentelijke brug in het bijzonder. Het plaatsen van de beoogde aanvullende wachtplaats aan de noordwestzijde van de Rogslootbrug wordt ‘op hold’ gehouden, in afwachting van het definitieve totale nautische plan.

Deze werkzaamheden zijn afgestemd met de omwonenden die tijdens de eerste fase met de uitvoering en eventuele hinder daarvan te maken krijgen. De hinder op weg en vaarweg is met de beheerders afgestemd.

Hieronder de planning van de werkzaamheden van de komende weken aan de Rogslootbrug en wat dit betekent voor het weg- en vaarverkeer en de directe omgeving.

week 48:
Vanaf aanstaande maandag wordt begonnen met het aanpassen van de elektrische installatie van de brug. Langs de weg worden borden geplaatst waarmee het wegverkeer wordt geattendeerd op de werkzaamheden en de eventuele hinder.

Wat merkt de omgeving hiervan: Het plaatsen en verplaatsen van cameramasten wordt voorbereid en gestart. De brug kan niet meer openen voor scheepvaartverkeer. Er kunnen nog wel schepen onder de gesloten brug doorvaren. Er is een scheepvaartbericht uitgegaan.
Het is mogelijk dat er enige hinder ontstaat door het werkschip in de omgeving van de brug. Rondom de brug wordt gegraven om kabels te vervangen en aan te passen.

week 49 en 50:
– De afsluitbomen worden dichter naar het brugdek verplaatst. De leuningen en bordessen worden aangepast.
– Het verplaatsen en plaatsen van cameramasten wordt verder uitgevoerd en afgerond.
– Daarna worden de kabels en camera’s gemonteerd.
– De elektrische installatie van de brug is aan het eind van deze twee weken gereed voor de testfase.

Wat merkt de omgeving hiervan: Tijdens deze twee weken zal ‘om en om’ een rijbaan op de brug afgesloten worden om werkzaamheden op de brug veilig uit te kunnen voeren. Het wegverkeer wordt niet gestremd, maar zal wel enige hinder kunnen ondervinden door de gedeeltelijke afzetting van de rijbaan.

week 51: Deze week staat in het teken van het testen van de nieuwe elektrische installatie. Eerst wordt de brug lokaal bediend en getest. Daarna wordt de bediening op afstand getest vanuit het Swettehûs in Leeuwarden. Na de testfase wordt de brug op afstand vanuit het Swettehûs bediend.

Wat merkt de omgeving hiervan: Er kan enige hinder voor het wegverkeer ontstaan. De brug wordt regelmatig open en dicht gedaan.
Een storing in het systeem tijdens de testfase kan ertoe leiden dat de brug even langer open gehouden moet worden. Dat kan oponthoud geven voor het wegverkeer. Dat oponthoud zal dan beperkt zijn tot een paar minuten.

week 52:
De werkzaamheden aan de elektrische installatie worden afgerond.

Wat merkt de omgeving hiervan: De beperkingen voor het wegverkeer en scheepvaart verkeer zijn opgeheven.