Fietspadmarkering tussen Warten en Wergea

Sinds kort is er fietspadmarkering tussen Warten en Wergea. Er is gebleken dat er landelijk veel ongevallen plaatsvinden door slechte weg- en fietspadmarkeringen. Om deze ongevallen te voorkomen is goede markering dus van belang. Daarnaast zorgt deze fietspadmarkering tussen Warten en Wergea ervoor dat de breedte van het fietspad in het donker beter zichtbaar is.

Verlichting rond het fietspad tussen Warten en Wergea kan ook zorgen voor een betere fietsveiligheid in het donker. Helaas verlicht de gemeente Leeuwarden principe geen fietspaden in het buitengebied. Hierdoor is het niet mogelijk om verlichting te plaatsen lang het fietspad tussen Warten en Wergea.

 

 

Doarp yn it grien! Dochst mei?

De groencommissie “Doarp yn it Grien” heeft in het kader van de actie: “Doarp yn it grien! Dochst mei?” de afgelopen dagen bij alle Wartensters een zakje met gladiolen op de stoep gelegd. Deze bollen kunnen door iedereen in hun eigen tuin worden gepland.  Dit heeft als doel om Warten toch wat op te fleuren in deze periode waarin een hoop leuke activiteiten zoals de Wartenster Merke niet door kunnen gaan.

bij alle Wartensters een zakje met gladiolen op de stoep gelegd
Zakje gladiolen op de stoep bij één van de Wartensters

Mochten er onverhoopt toch Wartensters overgeslagen zijn bij het rondbrengen van deze bloembollen dan kunt u zich melden bij één van de commissieleden. De gladiolen worden dan alsnog bezorgd. Heb je zelf geen ruimte of belang bij de gladiolen maak er dan iemand anders blij mee!

Groeten “Doarp yn it Grien”
(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)

 

 

 

 

 

 

 

Zonnebloemactie

Wij, commissie “Doarp yn it Grien”, organiseren een zonnebloemkweekactie voor alle basisschoolkinderen van Warten. Omdat de kinderen inmiddels weer naar school gaan, zal volgende week het zonnebloemzaad op school worden uitgedeeld. Zodat alle kinderen kunnen meedoen aan de actie “Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Warten”.

Update 17/8: Voor 25 augustus kan je de zonnebloem opmeten en de hoogte aan ons doorgeven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155.
Wij komen dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. 
 
Groeten “Doarp yn it Grien”
(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)
Foto gemaakt door: Hilbrand Breuker

4 mei dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege het coronavirus zal de herdenking anders verlopen dan u gewend bent. Door de bestuursleden van Dorpsbelangen zal er in de Hervormde kerk een moment worden stilgestaan bij deze gebeurtenis en zullen zij een kaars branden voor de slachtoffers die hier begraven liggen. Vervolgens zullen wij ons om 19.45 uur, onder het luiden van de klokken middels een stille tocht, begeven naar de begraafplaats  en worden er bloemen gelegd bij de graven.  Deze herdenking zal worden opgenomen en kunt u vanuit huis terugkijken door middel van een link https://youtu.be/g2rKA3SKlpU op deze website.

De dodenherdenking is niet toegankelijk voor publiek.

Bijeenkomsten, activiteiten en evenementen ten tijde van het coronavirus

Het is een rare tijd waarin veel bijeenkomsten, activiteiten en evenementen niet door mogen gaan naar aanleiding van door de rijksoverheid opgelegde maatregelen in verband met het corona virus.

In de agenda van de deze website staan nog aankondigingen van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen.

Mocht u, in verband met de corona maatregelen, twijfelen over de doorgang van een bijeenkomst, activiteit of evenement, neem dan contact op met de organisator hiervan.

Langs deze weg wil ik ook het verzoek doen aan alle verenigingen die een aankondiging hebben opgenomen in de agenda van deze website, om deze bij te werken en daar waar dit van toepassing is de aankondiging te verwijderen.

Verder staat ook in de Kommune nog informatie omtrent bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Omdat de aankondiging van de verlenging van maatregelen en de opdracht tot drukken van de Kommune elkaar hebben gekruist kan het zijn dat hier nog verouderde informatie staat.

Ook hiervoor geldt dat als u, in verband met de corona maatregelen, twijfelt over de doorgang van een bijeenkomst, activiteit of evenement, neem dan contact op met de organisator hiervan.

Vriendelijk bedankt,

Dorpsbelangen

Gewijzigde dienstregeling Fryslân Bus per 25 maart 2020

Aanleiding

Voor heel Nederland gelden vanaf zondag 15 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Aan de hand daarvan worden aanvullend maatregelen en aanwijzingen gemaakt voor mensen die werken in het ov/bij Arriva.

Wat betekent dit voor jou? 

Maatregel: bij de bus achterin in- en uitstappen

In afstemming met alle vervoerders verzoeken we de reizigers in de bus om via de achterdeur in- en uit te stappen en daar in te checken en ook weer uit te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers.

Maatregel: aangepaste dienstregeling

De nieuwe maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast brengen de aangescherpte criteria rondom RIVM voorzorgsmaatregelen met zich mee dat veel meer medewerkers van het ov preventief niet inzetbaar zijn. Daarom is er een landelijke afspraak gemaakt dat de dienstregeling in het openbaar vervoer aangepast wordt. Alle regio’s hebben op dit moment een aangepaste dienstregeling.

Als eerste stap rijden we vanaf 18 maart de vakantiedienstregeling.

Vanaf 25 maart zijn we genoodzaakt de dienstregeling verder af te schalen. In Fryslân rijden we vanaf 25 maart in principe volgens de zondagdienstregeling met de patronen en rijtijden van de zondag. De eerste en laatste ritten rijden zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling van de betreffende dag. Hiermee bedoelen we dat op maandag t/m vrijdag zo veel mogelijk de vertrektijden van de eerste en laatste ritten op die dagen worden aangehouden en op zaterdag zoveel mogelijk die van de zaterdag. We starten op maandag t/m zaterdag met rijden op het reguliere tijdstip van de betreffende dag en voegen dus extra vroege ritten toe. Bovendien rijden we ook op de meeste lijnen die nu alleen op een werkdag of op een werkdag en zaterdag rijden. De exacte tijden staan in de nieuwe dienstregelingstabellen en in de reisinformatie, beide te vinden op onze website.

Waar geen bussen, lijntaxi’s, belbussen of buurtbussen meer rijden biedt de Opstapper een alternatieve reismogelijkheid tussen de Opstapperhalte in de kern en het Opstapperknooppunt.

We passen hiervoor de Opstapper dienstregeling aan. We doen dit zo snel als mogelijk is.

De gewijzigde dienstregeling is binnen zeer korte tijd opgezet. Dienstregelingstabellen, busomlopen en chauffeursdiensten zijn allemaal aangepast. We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan maar binnen een fractie van de tijd die er normaal voor nodig is. Meer tijd is er helaas niet. We verzoeken eventuele onvolkomenheden of knelpunten aan te geven via Klantenservice Arriva. Indien nodig, mede afhankelijk van de duur van deze aangepaste dienstregeling en de verdere ontwikkelingen van de situatie rondom het Corona virus, zullen we in de loop van april nog aanpassingen op deze dienstregeling verwerken.

Tijdens de vakanties rijden we ook volgens de aangepaste dienstregeling.

In deze memo geven we per lijn de opzet van de aangepaste dienstregeling per 25 maart aan. De informatie wordt via de regionale media verzonden en alle informatie is vanaf 25 maart terug te vinden op onze website: www.arriva.nl/corona

Jaarvergadering De Kruiswaters

In verband met de Coronacrisis gaat de geplande jaarvergadering van De Kruiswaters op 3-4-2020 niet door. Wanneer de jaarvergadering opnieuw wordt ingepland ontvangt u hiervan tijdige bericht via de gebruikelijke kanalen, zoals: De Kommune, Facebook pagina van De Kruiswaters, e-mail en/of de website van Warten.

Met vriendelijke groet,

De Kruiswaters

De Bistedokter, De Coronaviridae

 

De Coronaviridae

‘De Coronaviridae’, zo heet het hoofdstuk uit mijn leerboek over virusziekten van 35 jaar geleden. Die titel refereert aan de ‘familie van de Coronavirussen’ en de inhoud gaat over wat die zoal aan ellende kan aanrichten bij dieren. De virussen uit deze groep danken hun naam aan de bloembladvormige aanhangsels van het omhulsel, dat elektronenmicroscopisch als de kenmerkende ‘krans’ te zien is op foto’s die tegenwoordig de voorpagina’s van de krant beheersen. Laatste zin van de inleiding uit dat hoofdstuk luidt: ‘Coronavirussen veroorzaken o.a. ook ademhalingsziekten bij de mens.’ Dat de impact daarvan momenteel zo actueel zou worden kon ik destijds uiteraard nooit bevroeden…

Wij kennen bij vele diersoorten dit virus als de boosdoener van diverse ziektebeelden, altijd ook nog eens zeer diersoort specifiek. Meestal als veroorzaker van maagdarmklachten met diarree als gevolg. lees meer: https://www.bistedokter.nl/de-coronaviridae/

Jaarvergadering Dorpsbelangen uitgesteld

In verband met het Corona virus voelen wij ons genoodzaakt maatregelen te treffen met betrekking tot de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Deze staat gepland op dinsdag 17 maart om 20.00 uur. Deze komt tot nader bericht te vervallen. Wanneer de jaarvergadering opnieuw wordt ingepland ontvangt u hiervan bericht via de gebruikelijke kanalen zoals Facebook, Kommune en de website.

Kommune Maart

De Kommune van maart 2020! Klik op de link hieronder om ‘m online te bekijken.

Kommune maart 2020