Het ‘pyramide-lint’ Warten – Grou

Fietspad Leechlân 2e fase Het pyramide-lint Warten-Grou: Een uniek project dat Warten-Grou op de kaart gaat zetten met de eerste ‘Dichte Sloot’ Lees in bijgaande nieuwsbrief alles over dit ‘pyramide-lint’ […]

Lees verder… from Het ‘pyramide-lint’ Warten – Grou

werkzaamheden brug Rogsloot

Er is gestart met de werkzaamheden aan de provinciale brug Rogsloot.  De voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering aan deze brug zijn deze week getroffen. De keet van de aannemer is […]

Lees verder… from werkzaamheden brug Rogsloot

Nieuwe datum opmeten zonnebloemen

Eind mei heeft de commissie ‘Doarp yn it Grien’ zonnebloemzaad uitgedeeld aan de kinderen van de basisschool. Het plan was om op 25 september de zonnebloemen op te meten maar […]

Lees verder… from Nieuwe datum opmeten zonnebloemen

Textielcontainer verplaatst

Textielcontainer op parkeerterrein sportveld

De textielcontainer is eind juli verplaatst. Van de oude locatie op ‘het Stoomboatshead’ naar de nieuwe locatie op het parkeerterrein van het sportveld. In de textielcontainer kan textiel zoals kleding, […]

Lees verder… from Textielcontainer verplaatst