Werkzaamheden fietspad Leechlân vertraagd

De werkzaamheden aan het fietspad in het Leechlân zijn vertraagd.

De Gemeente Leeuwarden is eind 2019 gestart met de realisatie van een fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten. Aannemer Jansma Drachten BV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het fietspad met onder andere het aanbrengen van zand en het bouwen van een houten fietsbrug over de Meanewei (Foudering). Toen werd ervan uitgegaan dat het fietspad nog voor de zomervakantie klaar zou zijn.

In de meest recente nieuwsbrief geeft de Gemeente Leeuwarden aan dat als gevolg van het coronavirus diverse materialen niet op tijd konden worden geleverd. Hierdoor moesten enkele onderdelen door de aannemer worden geproduceerd en waren enkele technische aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd en loopt de oplevering van het fietspad vier weken uit. In de derde week van de bouwvakvakantie start Jansma Drachten BV de werkzaamheden weer op.

De verwachting is nu dat het fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten eind augustus klaar is.